LOGGBOKSHANTERING

Det här testet låter dig svara på ett antal frågor om hur ni som hanterar insiderförteckningar (loggböcker) för att avgöra om ni uppfyller de krav som ställs enligt EU:s nya marknadsmissbruksförordning (MAR).

Testet är framtaget av jurister specialiserade på MAR-implementation tillsammans med InsiderLog, ett verktyg som automatiserar den tidsödande hanteringen av loggböcker. Testet tar ca 5 minuter att genomföra.
Starta testet
tryck RETUR
Ni verkar uppfylla {{var_score}} av de 9 krav som vi gått igenom här.
Det är viktigt att samtliga krav uppfylls, då Finansinspektionen kan döma ut sanktioner för varje enskild överträdelse. Att följa kraven är inte bara besvärligt, det tar också tid från det ni egentligen borde fokusera på.

Därför har vi utvecklat InsiderLog, ett digitalt verktyg som automatiserar hanteringen av loggböcker. Du sparar både tid och säkerställer samtidigt att bolaget är compliant om Finansinspektionen skulle göra en stickprovskontroll.

På länken nedan kan du läsa mer och även lämna dina kontaktuppgifter om du vill att vi tar kontakt med dig. Vid skyddar din anonymitet och dina svar i det här testet kan inte kopplas till dina kontaktuppgifter.
again
tryck RETUR
again
tryck RETUR
again
tryck RETUR
HOPPSAN...

Ni upprättar alltså inte loggböcker alls? De sanktioner som Finansinspektionen kan döma ut enligt de nya reglerna är upp till 15 miljoner euro, eller 15 % av bolagets årsomsättning.

Så det finns all anledning att ta tag i det här!

På länken nedan kan du läsa mer och även lämna dina kontaktuppgifter om du vill att vi tar kontakt med dig. Vid skyddar din anonymitet och dina svar i det här testet kan inte kopplas till dina kontaktuppgifter.
again
tryck RETUR